CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DELTA VIỆT NAM
Logo
Telecom

Thử nghiệm khả năng bảo vệ trong môi trường phun sương muối tại Dulux

Để minh chứng cho khả năng bảo vệ chống ăn mòn dài hạn của Nano bảo vệ CorrosionX Heavy Duty, sản phẩm được tiến hành thử nghiệm thí nghiệm phun sương muối trong thời gian dài tại phòng thí nghiệm Dulx, New Zealand.

Nội dung thí nghiệm:
Chuẩn bị 03 đoạn dây cáp mẫu được cung cấp bởi Corrosion Control Ltd cho thí nghiệm phun sương muối trung hòa. Ba đoạn cáp này được phân biệt với nhau bằng màu dây được buộc trên chúng:
  • Đoạn dây cáp buộc dây màu đỏ là mẫu tham khảo
  • Đoạn dây cáp buộc dây màu xanh được xử lý bằng CorrosionX Heavy Duty
  • Đoạn dây cáp buộc dây màu đen được xử lý bằng sản phẩm bảo vệ không xác định
Phương pháp kiểm tra:
  1. Hình ảnh của các đoạn dây cáp mẫu được chụp lại trước khi đưa vào thử nghiệm phun sương muối trung hòa
  2. Những đoạn cáp mẫu này được đặt trong buồng phun sương muối để đảm bảo rằng các mẫu này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.
  3. Các đoạn cáp này sẽ được chụp ảnh định kỳ để xác định chính xác thời điểm xuất hiện quá trình ăn mòn
  4. Báo cáo
KẾT QUẢ:
 
  Mẫu buộc dây màu đỏ Mẫu buộc dây màu đen Mẫu buộc dây màu xanh
Trước thử nghiệm 
Sau 168h thử nghiệm
Sau 500h thử nghiệm
Sau 1000h thử nghiệm

KẾT LUẬN:
  • Đoạn dây cáp được xử lý bằng CorrosionX Heavy Duty chỉ xuất hiện sự đổi màu của phần dầu của dung dịch mà không xuất hiện rỉ sét màu đỏ sau hơn 1000 giờ phun sương muối trung hòa.
  • Những đoạn cáp được buộc dây màu đỏ và đen đã xuất hiện rỉ sét chỉ sau hơn 168 giờ của thử nghiệm phun sương muối trung hòa.
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua