CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DELTA VIỆT NAM
Logo
Telecom

Tính cấp thiết của việc bảo vệ chống ăn mòn

Với điều kiện tự nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa cùng hệ thống đường bờ biển dài, việc bảo quản chống ăn mòn cho các vật liệu kim loại từ lâu đã là một bài toán nhiều thách thức trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong công nghiệp và quốc phòng. Các ăn mòn bình thường gây giảm hiệu quả sử dụng của thiết bị, sai số trong các hệ thống vi xử lý phức tạp, giảm tuổi thọ hiệu dụng trong khi các ăn mòn nghiêm trọng có thể dẫn tới phá hủy kết cấu công trình và phương tiện, thậm chí gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Mỗi năm, Hoa Kỳ, quốc gia có khí hậu ôn đới, thiệt hại 300 tỷ USD (3.1% GDP) do tác động từ ăn mòn, trong đó chỉ riêng thiệt hại trong lĩnh vực quốc phòng đã lên tới 20 tỷ USD. Trong đó, ngành hàng hải-hải quân với đặc thù tiếp xúc với môi trường biển liên tục, ngành hàng không - không quân với việc chênh lệch áp suất làm việc của vật liệu trong khí quyển đều cần sự bảo vệ ăn mòn đặc biệt để luôn bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của từng nhiệm vụ.
Việc bảo vệ chống ăn mòn, nhiệt đới hóa không chỉ đóng vai trò cắt giảm chi phí, ngân sách từ việc thải bỏ các vật tư hư hại mà còn cải thiện độ tin cậy, tuổi thọ, năng suất của vật liệu, thiết bị từ đó đảm bảo tính xuyên suốt trong nhiệm vụ sản xuất cũng như nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua