CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DELTA VIỆT NAM
Logo
Telecom

Tính cấp thiết của nhiệt đới hóa thiết bị điện tử viễn thông 

Hệ thống điện tử viễn thông xuất hiện đa dạng trên khắp lãnh thổ Việt Nam, từ miền biển đến đồng bằng, cũng như miền núi, mỗi nơi đều có kiểu khí hậu đặc trưng riêng, tuy nhiên điểm chung là khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm. Đây cũng chính là tác nhân gây ra độ ẩm và ăn mòn các tiếp điểm trong các bảng mạch điện tử ở trạm phát sóng, truyền dẫn, dẫn đến việc truyền dẫn sóng không ổn định hoặc là bị giảm chất lượng. Thêm vào đó, các trạm phát sóng đều sử dụng các vật liệu kim loại, mặc dù nhiều vị trí là kim loại chống rỉ nhưng cũng không tránh khỏi việc han rỉ theo thời gian. Chi phí thay thế, làm mới mỗi năm là rất tốn kém, mà không mang lại hiệu quả đích thực.
Thực tế đã chứng minh các phương pháp bảo vệ chống han rỉ truyền thống không mang lại hiệu quả cao trên bề mặt kim loại. Đối với bảng mạch điện tử thì việc bảo vệ trong các tủ điện cũng chưa phải là phương pháp tối ưu. Do đó, công ty Delta đã và đang cung cấp các giải pháp Nhiệt đới hóa độc quyền cho các bảng mạch điện tử và thiết bị kim loại. Sử dụng công nghệ Nano vi siêu màng để tạo liên kết chặt chẽ với bề mặt kim loại, chân tiếp điểm, bảo vệ khỏi các tác nhân của môi trường, giữ cho thiết bị, vật liệu hoạt động ổn định, như mới. Các sản phẩm bảo vệ đều được chứng nhận bởi bộ Quốc phòng Mỹ. 
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua