CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DELTA VIỆT NAM
Logo
Telecom

Hoạt động tập thể của công ty cổ phần Thiết bi công nghệ cao Delta Việt Nam

Xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động ngày càng trở nên cần thiết, điều đó không chỉ giúp tái tạo sức lao động mà còn nâng cao sự sáng tạo, nhiệt huyết của người lao động. Với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ về tư duy trong sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế của Công ty.Công ty CPTB Công nghệ cao Delta đã thường xuyên chăm lo đời sống, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.
Bó hoa tươi thắm chúc mừng chị em công ty nhân ngày 20/10
 
Tổ chức sinh nhật cho CBCNV sinh tháng 8

Tổ chức sinh nhật cho CBCNV sinh tháng 9

Tổ chức sinh nhật cho CBCNV sinh tháng 10

Mừng Tân gia cho nhân viên công ty

Bữa trưa vui vẻ tại phòng ăn công ty
Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua