CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DELTA VIỆT NAM
Logo
Telecom

Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ cao Delta Việt Nam trên kênh Truyền Hình Pháp Luật

Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ cao Delta Việt Nam xuất hiện trên điểm tin thị trường của kênh Truyền Hình Pháp Luật Việt Nam


Delta Việt Nam là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Nano vào đời sống xã hội. Giải pháp NHIỆT ĐỚI HÓA đã mang lại lợi ích to lớn trong công tác bảo quản trang bị trong môi trường nóng ẩm nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam. Công ty sẽ giải quyết được căn cơ các hiểm họa từ ăn mòn rỉ sét được ứng dụng trong mọi lĩnh vực quốc phòng, an ninh, hàng không, hàng hải và công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, dầu khí, viễn thông, xe hơi...

Công ty Cổ phần thiết bị công nghệ cao Delta Việt Nam vinh dự là đại diện độc quyền cho nhà sản xuất hàng đầu thế giới về lĩnh vực bảo vệ ăn mòn, Tập Đoàn Corrosion Technologies, Hoa Kỳ


Liên hệ tư vấn
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua